Chcemy, aby wzrost gospodarczy odbywał się na zasadach integrujących i zrównoważonych. By osiągnąć założone cele, przeciwdziałamy wykluczeniu finansowemu, wspieramy przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy oraz ułatwiamy dostęp do edukacji i szkoleń, m.in. Dzięki naszemu programowi Santander Universidades. Z kolei zasadę zrównoważonego wzrostu realizujemy poprzez wspieranie rozwiązań przyjaznych środowisku oraz wsparcie transformacji m.in. Kryzys bezpieczeństwa międzynarodowego, gwałtowna reakcja na rynkach finansowych, drożejące surowce i wzrost inflacji to najważniejsze wyzwania minionych kilkunastu miesięcy.

Czy mogę przenieść swoje konto osobiste przez internet z innego banku do Santander Bank Polska?

Satysfakcjonuje was trzecie miejscu w sektorze w Polsce? Zarzeka się pan, że nie będzie akwizycji, że stawiacie na rozwój organiczny. Nie ma pokus, żeby wziąć udział w konsolidacji rynku? Macie solidne know-how w tym zakresie, jedno z największych na rynku.

Kontakt dla inwestorów i analityków giełdowych

Tyle tylko, że to są domiary podatkowe, a u nas wywłaszczenie – z braku uczciwości semantycznej nazwane wakacjami kredytowymi. Rozumiem, że w Polsce trudno jest przebić się z inną narracją niż to, że banki zarabiają krocie. Tymczasem ubiegły rok był wyjątkowy dla sektora na przestrzeni bardzo wielu lat, a poza tym okresem banki z trudem wypracowały jakiś zysk. My jesteśmy wśród tych, które istotnie poprawiły wynik finansowy i zwrot z kapitału. Ale proszę pamiętać, że przez wiele lat ten zwrot był w sektorze poniżej kosztu kapitału. Przez ostatnie sześć lat sektor bankowy osiągał średnio ROE na poziomie 7 proc., przy przeciętnym koszcie kapitału 11 proc.

Przenieś do nas konto

Jesteśmy dumni z osiągniętych w ubiegłym roku 20 proc., porównujemy się do sektora bankowego z ROE 12 proc. My jednak też przez wiele lat nie zarabialiśmy powyżej kosztu Dow Jones Industrial Average zatrzymany w zakresie kapitału i jesteśmy świadomi, że obecna rentowność jest tymczasowa. Cykl gospodarczy przestanie nam zaraz pomagać. Festiwal wysokich stóp nie będzie trwał wiecznie.

Santander chce być najbardziej dochodowym bankiem

Kapitałowo jesteśmy przygotowani na zwiększenie akcji kredytowej i bardzo byśmy chcieli, żeby wreszcie gospodarka ruszyła. W ubiegłym roku właściwie nie było wzrostu akcji kredytowej w sektorze bankowym. Wysokie stopy procentowe robią swoje, kredyty podrożały i w związku z tym popyt jest niewielki. W ostatnich latach w pewnym sensie – finansowaliśmy gospodarkę pośrednio poprzez obligacje PFR i BGK.

Nie będziemy także kredytować nowych kopalni węgla – do 2030 r. Nastąpi całkowita redukcja ekspozycji banku wobec producentów węgla energetycznego. Konsekwentnie wspieramy i inwestujemy w zrównoważone projekty. Przypomnę, że byliśmy pierwszym komercyjnym bankiem, który w 2017 r.

W maju 2016 roku został powołany na stanowisko prezesa zarządu Banku Zachodniego WBK. W roku 2018 BZ WBK zmienił nazwę na Santander Bank Polska SA. Zwroty za płatności będziesz otrzymywać na swoje konto siódmego dnia miesiąca – za rachunki opłacone w poprzednim miesiącu. Jeśli ten dzień będzie dniem wolnym od pracy, to zwrot otrzymasz w kolejnym dniu roboczym. Prezes zarządu Santander Bank Polska już po raz drugi znalazł się na pierwszym miejscu w rankingu Forbes „Bankowiec Roku”…

Odbicie w kredytach hipotecznych; odbudowa pozycji w funduszach inwestycyjnych. Nowe funkcjonalności w kredytach gotówkowych – możliwość samodzielnej (online) weryfikacji dochodu przez klienta oraz elastycznego dostosowania harmonogramu spłaty. Dla klientów MŚP usprawniony proces finansowania i krótszy czas decyzji kredytowej.

Certyfikat Równości Płac został wprowadzony, żeby zachęcić firmy prowadzące działalność w Polsce do wdrożenia praktyk wyrównujących szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz promować przeciwdziałanie luce płacowej… Jest pan zadowolony, że znalazł się inwestor dla Velobanku? Uważamy, że proponowana przez przewodniczącego KNF konwersję kredytów frankowych na złotowe byłaby najlepszym rozwiązaniem. Należy uszanować różne propozycje, dlatego zachęcam do konstruktywnego dialogu także panią pełnomocnik.

Bank po raz drugi znalazł się na liście Diversity IN Check – najbardziej zaawansowanych pracodawców w Polsce pod względem zarządzania różnorodnością oraz tworzenia inkluzyjnych miejsc pracy. 10 dobrych praktyk stosowanych przez Bank i Fundację Santander zostało także wyróżnionych w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Przeprowadziliśmy także wiele zmian wewnętrznych. Santander Leasing wdrożył podpis biometryczny – pierwszy w branży leasingowej. Elektroniczna forma dokumentów i używanie tabletu zamiast kartek pozwoliło znacząco zredukować zużycie papieru.

Te kwestie związane są z globalnym ociepleniem i bezpieczeństwem energetycznym Polski oraz Europy. W tych trudnych warunkach – jako bank zaangażowany społecznie i konsekwentnie realizujący swoją strategię ESG – będziemy nadal Zwolennik Bidena: Kandydat późno duży dawca ujawnić pokonuje cały cel przejrzystości aktywnie wspierać naszych klientów, partnerów biznesowych i pracowników. Wojciech Skalski jest silnym i zdecydowanym liderem z doskonałymi umiejętnościami analitycznymi, organizacyjnymi, budowania zespołu i planowania.

Zaloguj się do Santander internet – wejdź na Pulpit/ Usługi dodatkowe – wybierz konto, z którego będziesz opłacać rachunek/ fakturę. Następnie wybierz Dodaj dostawcę – załącz zdjęcie/ skan faktury – wybierz rodzaj opłacanej usługi (gaz, prąd, internet/tv/telefon) .Fakturę możesz też zgłosić u naszego doradcy online lub w naszym najbliższym oddziale. Ja przygotowuję bank właśnie na okres normalizacji kosztu kredytu. Patrzę w przyszłość przez pryzmat banków z naszej grupy z innych krajów.

Większość banków opublikowała już sprawozdania finansowe zaubiegły rok. W dokumentach możemy znaleźć informacje m.in. O zarobkachwypłacanych prezesom i członkom zarządów. Tradycyjnie, jak co roku, zajrzeliśmywięc do danych i sprawdziliśmy, ile zarabiają prezesi giełdowych banków. Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11.

Magdalena Proga-Stępień jest liderką z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie transformacji sektora finansowego, zarządzania zmianą i rozwojem biznesu. Jest pasjonatką nowych technologii i digitalizacji oraz zwolenniczką różnorodności, integracji i przedsiębiorczości. Sprawdzasz w bankowości internetowej lub naszej aplikacji mobilnej, i wiesz czy zapłacisz w danym miesiącu za konto lub kartę. Nie musisz liczyć swoich wydatków w miesiącu, w Poradniku cenowym podpowiemy, ile brakuje, aby prowadzenie konta i opłata miesięczna za kartę wynosiła 0 zł. Lubię stawiać sobie ambitne cele i, nawet jeśli nie zostaną zrealizowane w 100 proc., zawsze w ten sposób osiągnę więcej, niż stawiając sobie cele średnie czy małe. Kiedy przyszedłem do Santandera w 2016 r., miałem marzenie, żeby wypracować okrągły 1 mld EUR zysku.

(wcześniej Bankiem Zachodnim WBK S.A.). Lech Gałkowski jest doświadczonym bankierem korporacyjnym i inwestycyjnym, ale przede wszystkim skutecznym i dbającym o zespół liderem. Potwierdzają to wysokie wyniki zaangażowania pracowników oraz stale rosnące przychody segmentu. W lutym 2017 roku Maciej Reluga został powołany na funkcję Członka Zarządu kierującego Pionem Zarządzania Finansami w Banku Zachodnim WBK S.A. Tomasz Sójka to adwokat, profesor nauk prawnych i wykładowca na Uniwersytecie im. Specjalizuje się w prawie spółek, rynku finansowego i nowych technologii.

Na koniec czerwca 2023 roku depozyty klientów wzrosły o 9% w stosunku do końca czerwca 2022 r. I wyniosły 201 mld zł, w tym depozyty od klientów indywidualnych wzrosły o 6% do poziomu 111,5 mld zł, biznesowe o 14% do 89 mld zł. Aby skutecznie realizować swoje cele bank w tym roku wprowadził nową strategię, opartą na Total Experience (TX), czyli łączeniu Szterling utrzymuje pozytywny impet satysfakcji klientów z satysfakcją pracowników. Aby skutecznie realizować swoje cele bank w tym roku wprowadził nową strategię, opartą na Total Experience (TX), czyli łączeniu satysfakcji klientów z satysfakcją pracowników. Obecnie nikt nie jest w stanie oszacować, jak długo obowiązywać będą ograniczenia ani jak trwałe będą ich gospodarcze skutki.

Naszą ambicją jest kreowanie trendów oraz tworzenie standardów w tym zakresie. Wierzymy, że odpowiedzialna bankowość jest podstawą efektywnego, innowacyjnego i zrównoważonego rozwoju – dodaje. Patryk Nowakowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Banku i nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o z dnia 20 sierpnia 1997 r. O Krajowym Rejestrze Sądowym, a także spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.

  1. Uważamy, że proponowana przez przewodniczącego KNF konwersję kredytów frankowych na złotowe byłaby najlepszym rozwiązaniem.
  2. Przecież w każdym banku istnieją narzędzia, programy wsparcia dla klientów, którzy mają problemy finansowe.
  3. Macie solidne know-how w tym zakresie, jedno z największych na rynku.
  4. Z jednej strony będą musiały zmagać się z utrzymaniem konkurencyjności cenowej w warunkach umocnienia złotego, szybko rosnących kosztów pracy i relatywnie drogiej energii.

Tymczasem mimo pandemii, wojny w Ukrainie, odpisów na kredyty frankowe, niezbyt przyjaznych dla sektora bankowego regulacji zrealizowaliśmy ten cel w zeszłym roku. Wejście tak dużego inwestora do Velobanku stabilizuje rynek. Stanowi też wyraźny sygnał dla polskiej gospodarki i sektora finansowego, że są gracze, którzy po latach totalnej posuchy inwestują w banki. Polskie firmy mogą też być beneficjentami globalnej przebudowy łańcuchów dostaw, co powinno zaowocować napływem inwestycji zagranicznych stabilizujących wzrost gospodarczy w najbliższych latach.

Mam nadzieję, że będę miał możliwość nie tylko pozytywnie wpływać na rozwój i promocję idei odpowiedzialnego biznesu wśród firm w Polsce, ale także będzie to okazja do wymiany wiedzy i inspiracji w gronie najlepszych – mówi Michał Gajewski. Jako drugi co do wielkości bank w Polsce, należący do międzynarodowej Grupy Santander, czujemy również szczególną odpowiedzialność za rynek finansowy. Duży nacisk kładziemy na strategię odpowiedzialnej bankowości oraz budowanie świadomości wśród interesariuszy zarówno za pomocą autorskich inicjatyw, jak i działań realizowanych wspólnie z branżą.

Zysk jest satysfakcjonujący, choć oczywiście wciąż pozostaje pod wpływem kosztów regulacyjnych i związanych z ryzykiem prawnym portfela hipotek. Mamy bardzo dobrą sytuację kapitałową i przestrzeń na dalszy wzrost. Linie biznesowe W detalu o 7% r/r zwiększyła się liczba klientów cyfrowych, a liczba transakcji mobilnych wzrosła o 29% r/r.

Przez większość swojej kariery związany był z hiszpańskim Banco Central oraz z Grupą Santander. Z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył wydział prawa na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej spełniają wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Wszyscy Członkowie Zarządu Banku spełniają wymogi określone w art. 22aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Santander Bank Polska otrzymał Certyfikat Równości Płac. Nagrodę przyznano za równość wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn oraz ich transparentność.

Reshoring i nearshoring, czyli przenoszenie inwestycji bliżej rynków konsumenckich, to procesy, które coraz mocniej wpływają na postrzeganie Polski przez inwestorów jako atrakcyjnego miejsca prowadzenia biznesu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju i zarządzania systemami IT oraz zarządzania strategicznymi projektami w sektorze finansowym. Posiada bogate doświadczenie akademickie w zakresie finansów i bankowości. Możesz to zrobić wygodnie w Santander internet. Zeskanuj lub przygotuj rachunek w formacie PDF.