Największy polski ubezpieczyciel wypłacił 1,94 zł na akcję, co dało stopę dywidendy w okolicach 7 proc. W ubiegłym roku PZU wypłacił rekordowe 3,50 zł dywidendy na akcję. Warto jednak zaznaczyć, że tak wysoka stawka wynikała Dow Jones pod ciśnieniem po Surging wczoraj z braku dywidendy z zysku za 2019 r. KNF z uwagi na pandemiczne zawirowania zalecił bankom i ubezpieczycielom niewypłacanie zysków. W ciągu kolejnego roku sytuacja uległa normalizacji, a dywidenda wypłacona w 2021 r.

  1. Pierwsze, to ewentualny powrót bufora ryzyka systemowego do 3 p.p.
  2. Zgodnie z decyzją ZWZ kwota 1,3 mld zł zysku za 2021 rok została przeznaczona na kapitał zapasowy.
  3. Grupa GPW zanotowała w pierwszym kwartale 2024 roku rekordowe przychody w wysokości 118,2 mln zł.
  4. Zgodnie z najnowszą rekomendacją KNF, firmy ubezpieczeniowe mogą wypłacić dywidendę w wysokości do 100 proc.
  5. Przez lata przeszedł wiele zmian, rozwijając swoją ofertę i stając się liderem na polskim rynku ubezpieczeniowym.

PZU przekaże akcjonariuszom 83% zysku z 2021 roku, stopa dywidendy przekroczy 6%

Nikłe szanse na wypłatę dywidendy ma także mBank, któremu ciążą kredyty frankowe. – ING BSK otrzymał zgodę regulatora na wypłatę do 75 proc. Niemniej jednak obecnie oczekujemy, że Zarząd ING BSK zdecyduje się przeznaczyć na wypłatę jedynie 50 proc. Wskaźnikowo, a więc porównując rentowności, wartość rynkową oraz wypłacalność i przepływy pieniężne, akcje PZU prezentują się na tle branży i indeksu WIG średnio. W części wskaźników spółka wypada lepiej od reszty, a w części zdecydowanie gorzej od szerokiego rynku. Na pewno na plus należy zaliczyć poziom marż, a także wskaźniki cena/zysk i cena/wartość księgowa.

Zarząd PZU proponuje wypłatę dywidendy. Podano kwotę

PZU należy dziś do grona najbardziej dynamicznie rozwijających się grup kapitałowych w Polsce. Środki niezbędne do wypłaty przekraczają zysk netto za 2022 r. Zostaną więc uzupełnione kapitałem zapasowym z zatrzymanej części zysku z roku 2021. PZU ma długą tradycję w zakresie regularnego dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami, co jest widoczne w ich historii dywidend od 2010 roku. W roku ubiegłym, akcjonariusze otrzymali dywidendę w kwocie 2,40 złotych na każdą akcję, którą zasilił zarówno pełen zysk osiągnięty w 2022 roku, jak i część środków z kapitału zapasowego. – Santander BP to jeden z banków, który mógłby się podzielić całym zyskiem, ale z uwagi na obostrzenia KNF do akcjonariuszy trafi najprawdopodobniej 75 proc.

Komunikaty spółki

W wysokości 2,028 mld zł, powiększony o 0,950 mld zł z kapitału zapasowego, zostanie podzielony na dywidendę (1,675 mld zł) oraz na kapitał zapasowy i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Do inwestorów trafi więc 83% zysku za 2021 r., co przekłada się na wypłatę 1,94 zł na akcję. Zarząd PZU rekomenduje z zysku netto za 2023 rok oraz z kapitału zapasowego utworzonego z zysku netto za 2022 r. Przeznaczenie na wypłatę dywidendy 3,74 mld zł, co daje 4,34 zł dywidendy na akcję – poinformowała spółka w komunikacie.

PZU wypłaci 1,94 zł dywidendy na akcję

Bank przeznaczył już na budowanie pozycji kapitałowej, aby spełnić wymóg dot. Mimo to, Handlowy wciąż będzie oferował w 2024 r. Najbardziej atrakcyjną stopę dywidendy (12 proc.) spośród polskich spółek porównywalnych – sygnalizuje analityk BM mBanku. Zarządnajwiększego polskiego ubezpieczyciela postanowił wystąpić z wnioskiem do ZWZ wsprawie podziału zysku netto PZU za 2023 r. W wysokości przeszło 3,983 mld zł,powiększonego o ponad 853,6 mln zł przeniesione z kapitału zapasowegoutworzonego z zysku netto za 2022 r. Polityka dywidendowa PZU zakłada wypłatę od 50 proc.

Wyniki finansowe Grupy NEUCA za I kwartał 2024 r. – czat inwestorski z przedstawicielami spółki

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej. Zarząd PZU zarekomendował wypłatę rekordowej dywidendy, której stopa dywidendy przekracza 8%. Spółka kontynuuje długą tradycję dzielenia się zyskiem. Wypłata od ubezpieczyciela do akcjonariuszy. Pozostają od przełomu września i października 2022 roku w wyraźnym trendzie wzrostowym, stopniowo zyskując na swojej wartości.

Zarząd argumentuje swoją decyzję zgodnością z polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU wyznaczoną na lata 2021 – 2024. Propozycja Indeks NASDAQ ci dostęp do internetu indeks S siä zarządu uwzględnia też zalecenia KNF dotyczące wypłat dywidendy. Oba nie kwalifikują się do wypłaty z uwagi na programy naprawcze.

Wniosek zarządu PZU w sprawie dywidendy pozytywnie oceniła rada nadzorcza PZU. Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 8 sierpnia, a termin jej wypłaty 22 sierpnia 2024 r. Stopa dywidendy, obliczona przy kursie akcji z zamknięcia czwartkowej sesji, jest wysoka i wynosi nieco ponad 6%. Tegoroczna wypłata, pod względem wartości, jest jedną z niższych, choć i tak jest wyższa o 24% od zeszłorocznej wynoszącej 1,94 zł na akcję. W tym roku Grupa PZU planuje utrzymać tę praktykę, kontynuując swoją wieloletnią politykę regularnych wypłat. Stawka 12,18 zł dywidendy na akcję będzie o 2,18 zł wyższa od dotychczasowego rekordu z 2015 r.

Obejmowała 945 placówek własnych (w tym oddziały, biura i centra) oraz 286 agencji. Do dyspozycji klientów Banku udostępnionych zostało ponad 3 tys. Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. Treści na Forum Bankier.pl (Forum) publikowane są przez użytkowników portalu i nie są autoryzowane przez Redakcję przed publikacją.Bonnier Business (Polska) Sp.z o.o.

W czerwcu ZWZ PZU zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 1,68 mld zł, co daje 1,94 zł dywidendy na akcję. Dniem dywidendy jest 29 września, a jej wypłata nastąpi 20 października. Zysku PZU SA wypracowanego w 2021 roku i 50,2 proc. Rozmowy handlowe Usa Sino Oddzielenie Poruszanie się powoli Zysku netto Grupy PZU przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Aktualna strategia grupy PZU, obowiązująca do roku 2024, przewiduje wypłaty dywidendy w wysokości od 50 do 100 procent skonsolidowanego zysku netto rocznie.

Bez uwzględniania przesunięć księgowych środków z kapitału zapasowego za 2022 r. Dzień dywidendy ustalono na 17 września 2024 r., a wypłata nastąpi 8 października 2024 r. Jednak ze względu na przesunięcie księgowania transakcji giełdowych, by uczestniczyć w dywidendzie, należy mieć akcje PZU w portfelu po sesji w dniu 13 września. Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń zarekomendował, by z zysku netto za 2023 r. W wysokości 3,98 mld zł powiększonego o 853,61 mln zł z kapitału zapasowego utworzonego z zysku za 2022 r.

Do maksimum czwartkowej sesji akcje podrożały o prawie 147%. W 2023 roku grupa PZU odnotowała rekordowy skonsolidowany zysk netto na poziomie 5.766 mln złotych, co stanowi o ponad 50% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. To zdecydowanie najwyższy zysk w historii ubezpieczyciela. Elżanowska zwraca uwagę na znaczący wzrost zysku kluczowego do ustalenia górnej wypłaty dywidendy, który w 2023 roku osiągnął niemal 4 mld zł, w porównaniu do 1,6 mld zł w roku poprzednim. Jeśli ta prognoza się potwierdzi, będzie to trzecia najwyższa dywidenda w historii PZU. Największa wypłata miała miejsce w 2010 r., gdy do akcjonariuszy trafiło łącznie w dwóch ratach aż 27,4 mld zł, z czego 12 mld zł pochodziło z kapitału rezerwowego.

PZU to prawdziwa spółka dywidendowa z długą historią wypłat. Od 2010 roku PZU regularnie dzieli się zyskami ze swoimi akcjonariuszami, z jedyną przerwą w pandemicznym 2020 roku, którą nadrobiła ponadprzeciętną dywidendą w kolejnym roku. W 2023 roku spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 2,40 zł na akcję, co przekładało się na stopę dywidendy w wysokości 5,8%. Zgodnie z propozycją zarządu, kwota 1,3 mld zł zysku za 2021 rok zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. W roku 2023, akcjonariusze PZU SA otrzymali 2,1 mld zł w formie dywidendy, co przełożyło się na 2,40 zł na akcję. To podwyższenie było możliwe dzięki wykorzystaniu kapitału zapasowego zgromadzonego z zysku za rok 2021.